Kørelæreruddannelse i Nordjylland hos Dalls Køreskole - På under 1 år.

Drømmer du om at blive kørelærer til personbil (kategori B). Så er du kommet til det helt rigtige sted!

Du bliver ikke kun uddannet kørelærer

Du vil blive undervist så dit faglige niveau ligger væsenligt højere end hvad der er forventet til kørelærer eksamen

BESTÅELSESPROCENT
100%

Bliv kørelæreraspirant i Dalls Køreskole

Går du med drømmen om at få verdens fedeste job, hvor du selv bestemmer, hvordan din arbejdsdag skal være?

Og går du med drømmen om dagligt at samarbejde med en masse unge og inspirerende mennesker, som har valgt lige præcis dig som deres kørelærer, fordi du har nogle værdier, som køreeleverne kan spejle sig i, og fordi du er dygtig til dit fag?

Hvis ja, så er kørelærer det helt rigtige for dig!

Når du vælger Dalls køreskole som dit uddannelsessted til kørelærer, nær Aalborg, Nørresundby, Vodskov, Hjallerup, Vester Hassing, får du ikke bare en kørelæreruddannelse, der er efter bogen og lovgivningen. Du får også en uddannelse, der er over det niveau, som forventes til kørelærereksamen.

Hvad skal jeg vide om kørelæreruddannelsen

Der er holdstart i januar og juli, men inden skal du:

 • være fyldt 24 år for at kunne uddanne dig til kørelærer.
 • have erhvervet førerret, og ikke i de seneste to år været frakendt førerretten eller fået denne inddraget administrativt.
 • ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer, hvorved du ikke kan få en kørelærergodkendelse.
 • have erhvervet førerret til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj).
 • have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der af transport-, bygnings- og boligministeren er godkendt som adgangsgivende til kørelæreruddannelsen, og som er særligt målrettet undervisning af voksne. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, der godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point. Vi anbefaler AOF

Når du opfyldt kravene til kørelæreruddannelsen, er uddannelsesforløbet opdelt i to semestre.

1. semester, også kaldet “forprøven”.

2. semester også kaldet “afsluttende kørelærerprøve”.

Forprøven er adgangsbilletten til at blive kørelæreraspirant, hvorved du må undervise i køreskolen, samt køre med køreelever i skolevognen, hvor du sidder på “kørelærersædet” med en særlig godkendt kørelærer på bagsædet. 

Forprøven er en skriftlige teoriprøve på 45 spørgsmål, hvor du højest må have 6 fejl. Prøvens varighed er halvanden time

Dispensation: Er du ordblind, kan der søges om yderligere tid til prøven – en halv time yderligere, så man i alt har to timer til prøven.

Prøven afholdes 2 gange om året typisk i juni og december med fysisk fremmøde i Middelfart. 

Download eksempel på forprøve HER. 

Til forprøven må Bekendtgørelse om undervisningsplan til kategori B samt Lærervejledning til undervisningsplanen bruges som hjælpemiddel.

Du vil selvfølgelig blive undervist i, hvordan undervisningsplanen og den tilhørende lærevejledning skal bruges, så forprøven kan bestås i første forsøg.

Undervisningsplanen er den bog/mappe, man som kørelærer, underviser køreeleverne ud fra.

Når du har bestået din forprøve, må du starte op på andet semester, hvilket betyder, at du er kørelæreraspirant, og må undervise køreelever i teori og pratisk kørsel – dog supporteret af en særlig godkendt kørelærer.

Som kørelæreraspiranten til kategori B skal du som en del af uddannelsen deltage i et fuldstændigt uddannelsesforløb af køreelever i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til almindelig bil.

I den praktiske undervisning skal du selvstændigt forberede og gennemføre undervisning af køreelever på lukket øvelsesplads (kravlegård) og køreteknisk anlæg, og selvstændigt gennemføre alle undervisningslektioner af køreelever i kørsel på vej (skolevogn).

I teoriundervisningen skal du selvstændigt forberede og gennemføre undervisning af køreelever i mindst 4 teorilektioner, hvoraf de 2 lektioner skal være udprægede holdningsbearbejdende lektioner.

Du vil som kørelæreraspirant få dit eget hold på 2-6 elever, som skal køres i mål med deres kørekort, dvs. at du har ansvaret for alt undervisning.

Før at du kan påtage dig ansvaret kræver det selvfølgelig, du er klædt på til opgaven. Du vil således modtage undervisning i lektionsopbygning, færdselslærer, mekaniskfysik mm. 

Undervisningen varetages af den særlig godkendte kørelærer, som supporterer dig gennem hele forløbet.

Den afsluttende kørelærereksamen (Nordjylland) afholdes hos DEKRA Nørresundby, hvor Politiets prøvekommission to gange om året, typisk november og maj/juni, stiller med jurist og bilinspektør til bedømmelse af prøven.

Prøven består af tre dele, undervisning, egenviden og kørsel.

Undervisning

Som det første trækker du én lektion blandt 27 mulige. Lektionerne kender du fra dit uddannelsesforløb, hvor du har dels udarbejdet dem dels undervist i dem. Indholdet af den enkelte lektion svarer til en lektion á 45 minutters varighed i lærervejledningen for køreuddannelsen. 

Når du ved, hvilken lektion du skal undervise i til prøven, får du ca. 30 minutters forberedelsestid alene.

Du skal herefter undervise minimum 2 elever, som overhøres af prøvekommissionen. 

Ved bedømmelsen af din præstation lægges der vægt på, om du selvstændigt har tilrettelagt dit undervisningsforløb. 

Der lægges endvidere vægt på, om du har anvendt undervisningsformer og hjælpemidler, der fremmer elevaktiviteten, fx spørgende, dialogpræget undervisningsform kombineret med anskuelighedsundervisning (dias, PowerPoint o.l.).

Hertil om du har anvendt den rette teknik (fremtræden mv) i forhold til de givne elever.

Egenviden

Efter teoriundervisning vil eleverne blive sendt ud af lokalet, og prøven går videre til kundskabsprøven, også kaldet egenviden. Her trækker du ét kort ud af 48 mulige med 5 spørgsmål på hver. 

Derudover er der altid et “bonus” spørgsmål. 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, om du viser et indgående kendskab til de nævnte forhold, og er i stand til at kunne ræsonnere dig frem til relevante slutninger.

Kørsel med elev

Hvis prøvekommission finder første del af prøven tilfredstillende, går du videre til anden del, der omhandler kørsel med elev.

Her gennemføres prøven i skolenvognen med prøvekommissionen på bagsædet. 

Hvad koster uddannelsen

Kørelæreruddannelsen består af to dele – Forprøve og Afsluttende kørelærerprøve. Du betaler derfor også din uddannelse i to rater. 
Alle priser på kørelæreruddannelsen er inkl. moms.
Forprøve
1. semester
13,000 Kr.
 • Kørelæreruddannelsens mål
 • Systematikken i undervisningsplanen
 • Definitioner
 • Henvisninger
 • Undervisningsplanens systematik
 • Undervisningsplanens indhold
 • Lærervejledningens indhold
 • Øvelser til forprøver
 • Fri adgang til tidligere forprøver
Afsluttende prøve
2. semester
52,000 Kr.
 • UNDERVISNINGSLÆRE

  -Indlæring og undervisning
  -Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning
  -Gennemførelse af undervisning
  -Særlige forhold vedrørende køreuddannelsen
 • UNDERVISNINGSFÆRDIGHED

  -Undervisning, evaluering og overvågning
 • MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS

  -Praktisk gennemgang af øvelserne
 • KØRETEKNIK

  -Mekanisk fysik
  -Praktisk gennemgang på køretekniske anlæg
 • REGELGRUNDLAGET I KØREUDDANNELSEN

  -Kørelærergodkendelsen
  -Kørekort
  -Køreuddannelsen (KAT B)
  -Køreprøven
  -Frakendelse og generhvervelse af førerretten
 • RISIKOFORSTÅELSE, TRAFIKKULTUR, FÆRDSELSPSYKOLOGI OG -SOCIOLOGI

  -Sociale, psykologiske og
  samfundsmæssige faktorer
  -Ulykkes- og skadesfaktorer
  -Adfærds- og holdningspåvirkende virkemidler
 • SUPPLERENDE VIDEN TIL KATEGORI B

  -Undervisningsplaner
  -Bilens indretning og udstyr
  -Færdselsregler

Den samlede pris for hele kørelæreruddannelsen alt inkl. 65.000 kr.

Skulle du være uheldig at dumpe en af prøverne, aftales en individuel pris i forhold til relevante læringsaktiviteter med henblik på at bestå næste gang. Hertil kommer ny stempelafgift.