Holdstart hver 6. uge

Tilmeld dig dit kørekort hold i dag

Tilmeld

Kørekort til motorcykel (kategori A)

Kørekort lovpakke indeholder alt det obligatoriske lovpligtige

Når du vælger os som din køreskole, kan du være helt sikker på, at der ikke er nogen skjulte gebyrer.

MC Kørekort V.I.P.

Kr. 10.000,-

  • 29 lektioner teori
  • 4 lektioner kravlegård
  • 5 lektioner køreteknisk anlæg
  • 13 lektioner på motorcykel
  • Leje af motorcykel til praktisk prøve
  • Adgang til online teoriprøver
  • Fri drikkevarer fra køleskabet til teoriundervisning
Tilmeld

*Prøvegebyr til færdselsstyrelsen 1000 kr.

* Evt. ekstra kørelektioner og køreprøver er egenbetaling

Læs meget mere om kørekort til motorcykel

Hvornår har jeg mit kørekort

Lovpakken tager 6 uger at gennemføre hos Dalls Køreskole, dvs. at du lovligt kan gå til teoriprøve og praktiskprøve efter 6. uge. Om du er klar efter 6. uger vil afhænge af dine færdigheder i teori og praktisk kørsel.

Teoriundervisning

Dit hold starter altid på en mandag fra kl. 17.00-20.00. Allerede onsdag i samme uge er der igen teori fra kl. 17.00-20.00. Herefter skal du i de resterende 5 uger til teori hver onsdag kl. 17.00-20.00.

Din kørelærer - Kasper Dall

Din instruktør er særligt godkendt motorcykel og bil kørelærer Kasper Dall, udannet motorcykel ordonnans i 2002 som har mere end 23 års erfaring med MC On og Off-Road.

Motorcykel elev ude at køre.

Førstehjælp

Har du i forvejen førerret til kategori B, er førstehjælp ikke et krav.

Motorcykel parkeret i et lokale.

Kørekort-kategorier

Kørekort til motorcykel kategori A1 (Lille motorcykel)

Kørekort til kategori A1 kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år.

Kørekort til motorcykel kategori A2 (mellemstor motorcykel)

Kørekort til kategori A2 kan udstedes til personer, der er fyldt 20 år, og som har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2.

Kørekort til motorcykel kategori A (stor motorcykel)

Kørekort til kategori A kan udstedes til personer, der er fyldt 24 år, og som har erhvervet kørekort til kategori A2 og har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A.

Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 22 år, hvis den pågældende har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A.

Kravlegård

Kravlegård er en del af lovpakken, og der skal gemmenføres 4 lektioner á 45 minutters varighed. Vi benytter os primært af Aalborg køretekniskanlæg i Støvring.

Det er her du selv skal køre motorcykel første gang på et lukkede område.

Der må på kravlegård højst undervises 3 elever pr. kørelærer. I har hver især en MC.

Som udgangspunkt skal du kun på kravlegård én gang. I nogle tilfælde kan en elev dog blive nødt til at besøge kravlegården mere end én gang, hvis det ikke vurderes forsvarligt at sende eleven ud i trafikken efter første besøg på køregården.

KTA (Køreteknisk Anlæg)

KTA er en del af lovpakken, og der skal gennemføres 5 lektioner á 45 minutters varighed.

Vi benytter os primært af Aalborg køreteknisk anlæg i Støvring.

Kørelæreren må være ansvarlig for højst 3 motorcykler samtidig.

To motorcykel elever har bestået køreprøven og holder deres nye kørekort.

Lægeerklæring

Kørekortattest. Den godkendte lægeattest til kørekort hedder officielt "Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort" og benævnes også "Kørekortattesten" eller "Motorattesten".

Hvis der er sygdomme eller handicap, skal lægen beskrive disse nærmere.

Får du stærk smertestillende medicin, medicin mod ADHD eller anden bevidsthedspåvirkende medicin, gør da venligst køreskolen opmærksom herpå.

Dette fordi din lægeerklæring i disse tilfælde skal sendes til embedslægen, hvilket medfører øget behandlingstid, hvorved dit forløb bliver lidt anderledes end ellers.

Du bedes medbringe kørekortattest samt pasfoto ved fremmøde, første teoriaften.

VIGTIGT!!! DU MÅ IKKE ÅBNE KONVELUTTEN MED KØREKORTATTESTEN, SOM DU FÅR MED FRA LÆGEN, DA DEN SKAL FORBLIVE FORSEJLET…

Pasfoto

Pasfoto skal medbringes sammen med lægeerklæring første teoriaften.

Betaling

Inden holdstart modtager du en faktura vedrørende lovpakken. Ved betaling af denne bekræfter du endeligt, at du indtræder som deltager på det pågældende hold. Eventuelle ekstra kørelektioner skal være afregnet inden den praktiske køreprøve. Vi forbeholder os retten til at annullere eventuelle kørelektioner og den praktiske prøve i tilfælde af manglende betaling, du vil modtage en særskilt faktura herfor. Yderligere teori- og køreprøver vil ligeledes blive faktureret separat.

Fravær og sygdom

Aflysning af køreprøve/teoriprøve

For at aflyse en køreprøve/teoriprøve skal meddelelsen herom foreligge senest 3 arbejdsdage før den planlagte prøvedato. Ved manglende overholdelse af denne tidsfrist pålægges et nyt prøvegebyr på 1.170 kr.

Fravær

Af hensyn til andet fravær end sygdom, pålægges det dig at melde afbud senest kl. 12:00 dagen før den praktiske lektion.

Sygdom

Selvom vi alle kan rammes af sygdom, forventes det, at du melder afbud til den praktiske lektion senest kl. 08:00 på selve lektionsdagen. Undlader du at annullere din kørsel inden den angivne frist, vil den aftalte lektion stadig blive faktureret.

En stribe motorcykler holder parkeret.
Tre glade motorcykel elever holder pause.

Prøvegebyr til fstyr

Du skal betale et gebyr på 1.170 kr. (2024) for at gå op til teoriprøven og den praktiske prøve.

Gebyret dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve. Hvis du ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve, skal der betales et nyt gebyr ved berammelsen af en ny prøve.

Du modtager prøvegebyret i din e-boks kort tid efter holdstart.

Køreskolens motorcykler

I Dalls Køreskole introduceres eleverne til Yamaha MT-07, som udgør standardudstyret for alle vores motorcykler inden for kategori A og A2. Modellen MT-07 er valgt på grund af dens sænket design, hvilket muliggør en behagelig håndtering for selv mindre individer, der stadig kan opnå jordkontakt med begge fødder. Vedrørende kørekort til kategori A1 benyttes Honda CBF 125 som det foretrukne køretøj.

Mødepligt

I Dalls Køreskole er der mødepligt til teoritimerne. Du må således kun miste én teoriaften. Mister du flere, er du nødsaget til at flytte til næste ledige hold. Mødepligten skyldes reglerne for sammenhængen mellem teori og kørsel, som ikke kan overholdes, såfremt du har mere fravær.

Adgang til Teoriundervisning.dk

I Dalls Køreskole får du gratis oprettelse til Teoriundervisning.dk. Her får du adgang til at øve dig på teoriprøver, så du er forberedt bedst muligt til teoriprøven. Adgang gælder 6. uger. Har du brug for mere, skal du selv tilkøbe yderligere tilgang.